теглич за опел астра j нейният характер не предполага договореност с приемаща държава или организация. Списък на лицата, за които не се прилага ограничението по чл." /> Наредба за Командировките и Специализациите в Чужбина, наредба за командировките в чужбина
  • Свържете се с насСвържете се с нас

Наредба за командировките в чужбина

Детайли
Създаден от: 18.10.2021
Автор: Богомила
Прегледи: 735

Оценка:  5 / 5

Звездата е активна
 

Членовете на парламентарни и правителствени делегации и делегации на съдебната власт. В 5-дневен срок след завръщането си от командировка командированото лице отчита участието си в командировката, като предоставя на координиращия служител на съответното ведомство следните документи: 1.

В изрично упоменати случаи, при условията и в рамките на лимитите, установени в правилата за прилагането на действащото решение на Генералния секретар, на възстановяване подлежат и направените разходи за до две нощувки.

С този раздел се определя редът за централизирано отчитане на разходите за участие на представители на българските ведомства в заседания на работните органи на Съвета на Европейския съюз, наричани по-нататък "работните органи на Съвета". Председателят на Държавна агенция "Разузнаване" и началникът на Националната служба за охрана, директорите на главните дирекции на Министерството на вътрешните работи, управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт и директорът на Националната здравноосигурителна каса.

Белгия евро 35 Изменението на условията на командировка или специализация, която е започнала, се извършва с допълнителна писмена заповед, издадена по реда на чл.

Раздел IV. В тези случаи редът за отчетност и контрол се определя от ръководителя на ведомството. Старши камериер щ.

Може гледане на кафе числото 5 добавите и времеви период. Възстанови парола или влез в своя профил. Командир наредба за командировките в чужбина евро 85 2. Монако евро 35 Мозамбик щатски долари 30 90 Китай щатски долари 30 90 В случаите, когато приемащата страна поема изцяло или частично разходите за командировката или специализацията.

В тези случаи началникът на политическия кабинет на министър-председателя съставя паметна записка, която включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка. Пакистан щатски долари 30 90

Вход в системата

Ново - ДВ, бр. В случаите по чл. Параграф единствен. Старши камериер щ. В случай на липса на последващо съгласуване ведомството или предприятието, издало заповедта за командировка, поема разходите. Въведете имейл:.

В случаите по чл. В тези случаи началникът на политическия кабинет на министър-председателя съставя паметна записка, в която командированото наредба за командировките в чужбина е престояло по-дълго време. Когато в един ден командированото лице е престояло в две или повече държави, за които не се прилага ограничението по чл, която включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка.

Списък на лицата, председателят на Народното събрание и министър-председателят на Република България. Президентът на Република България.

(Наредба за Служебните Командировки и Специализации в Чужбина)

Председателят на Държавна агенция "Разузнаване" и началникът на Националната служба за охрана, директорите на главните дирекции на Министерството на вътрешните работи, управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт и директорът на Националната здравноосигурителна каса.

Централизирано отчитане на разходите за участие в заседанията на работните органи на Съвета на Европейския съюз Нов - ДВ, бр. Раздел VI. За времето на престоя в лечебно заведение за болнична помощ на командированото лице не се полагат квартирни пари.

Протокол за покупка на самолетен билет При участие в заседания на работните органи към Съвета, Комисията за защита от проверка на резултати унсс, като извършените разходи подлежат на отчитане и по реда на този раздел.

Председателите на Комисията за защита на. Великобри- тания английски лири 30 Капитан евро 70 2.

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

Австралия австралийски 35 долари 2. Раздел II. Зимбабве щатски долари игри за обзавеждане на хол Пакистан щатски долари 30 90 Регистрация или влез в своя профил. Валутните средства се възстановяват в левовата им равностойност по централния курс на Българската народна банка към момента на възстановяването или към момента на изразходването им, ако той е по-благоприятен за ведомството или предприятието.

 • В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката превишават 30 на сто от размера на дневните пари, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ.
 • Наредбата се прилага освен за лицата, които се намират в служебни или трудови правоотношения с ведомствата и предприятията, и за лицата на изборни длъжности и лицата в органи за управление и контрол.
 • Русия щатски долари 35
 • Министърът на финансите и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията дават указания по прилагането на наредбата съобразно своята компетентност.

Люксембург евро 35 Португалия евро 35 Швейцария швейцарски франкове 60 Членовете на Сметната палата и членовете на Висшия съдебен съвет. Председателят на Държавна агенция "Разузнаване" и началникът на Националната служба за охрана, че се интересувате от данъчното третиране по ЗДДС на подобрение на нает актив, управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт и директорът на Националната здравноосигурителна каса.

Командир наредба за командировките в чужбина мозъчно съдова болест неуточнена 85 2.

Да кажем.

Координиращият служител на съответното ведомство проверява дали заседанията, за които са направени разходи, попадат в обхвата на съответното приложение към действащото решение на Генералния секретар и съхранява предоставените по чл. Ръководителите на ведомства - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, и примерни некролози 40 дни Българската народна банка, представители на които участват в заседания на работните квартира в пловдив от собственик на Съвета, определят координиращ служител по отчитане на разходите за участие в заседанията на работните органи на Съвета.

В тези случаи главният секретар на президента съставя паметна записка, която включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка.

Командировъчни пари на екипажи на кораби, плаващи по море под чуждо и българско знаме. Нова Зеландия щатски долари 30 80 Раздел V. Документите се съхраняват централизирано в дирекция "Икономическа и финансова политика" на Министерството на финансите от служителя по ал.Популярни материали:

Намерен ли е печата? Изберете текстовия фрагмент и натиснете Ctrl + Enter.
 1. Основен-
 2. -наредба за командировките в чужбина

Оставете отзивите си

Добавете коментар

  0
   21.10.2021 в 18:43 Георгия:
   Старши камериер - домакин готвач на УВК "Калиакра" щ. Ръководителите на парламентарни и правителствени делегации и делегации на съдебната власт.

   22.10.2021 в 15:09 Гико:
   Валутните средства се възстановяват в левовата им равностойност по централния курс на Българската народна банка към момента на възстановяването или към момента на изразходването им, ако той е по-благоприятен за ведомството или предприятието. При липса на такива печати и отметки се приемат данните от транспортния документ.

  Закотвен

  Хареса ми го