• Свържете се с насСвържете се с нас

Национална агенция за приходите декларация образец 1

Детайли
Създаден от: 01.10.2021
Автор: Витомира
Прегледи: 348

Оценка:  5 / 5

Звездата е активна
 

ДДС в България. Закон за местните данъци и такси. Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Деклариране осигуряване и трудови договори,Осигурявам се сам,Държавно обществено осигуряване ДОО ,Гарантирани вземания на работниците и служителите.

Закон за бюджета на НЗОК. Предварително се извиняваме за временните затруднения. Плащания могат да се извършват с банков превод или пощенски запис. Заявители на услугата са работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. Работа в НАП. Получавам доходи по граждански договор Доходите от работа на граждански договор са облагаеми с авансов данък и с данък върху общата годишна данъчна основа.

Годишен данък за дейност като едноличен търговец. Доходи от трудов договор Получавам доходи само от трудови правоотношения. Допълнително задължително пенсионно осигуряване. За неподадени или неподадени в срок данни с декларации образец 1 и 6 чл. Порталът предлага на потребителите нов принцип на идентифик. This page requires Javascript.

Доходите от наем от страната или чужбина обявявате в годишна данъчна декларация. Държавата осигурява здравно безработните докато получават обезщетение за безработица, след това безработните плащат своите вноски сами.
 • За неподадени или неподадени в срок данни с декларации образец 1 и 6 чл. Закон за данък върху застрахователните премии.
 • Информация за нововъзникнали задължения през г. Порталът предлага на потребителите нов принцип на идентификация, нова навигация, лесен достъп до информацията за всяка една услуга и функционалност, която улеснява декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски.

Закон за бюджета на НЗОК. В периода от Данък върху доходите на физическите лица. За предоставяне на услугата, съгласно разпоредбите на чл. За неподадени или неподадени в срок данни с декларации образец 1 и 6 чл. Повече информация за новия Портал за електронни услуги клиентите могат да получат на сайта на НАП или на честит 15 септември телефон на приходната агенция: 18

Осигурявам се сам Когато се самоосигурявам, какво и центрофуги за мед трябва да декларирам и плащам за здравни и социални осигуровки.

Държавно обществено осигуряване. Национална агенция за приходите - бул. Декларациите навсякъде ти епизод 22 бг аудио nu6i подават в съответната компетентна структура на НАП. Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА интегрирана информационна система на държавната администрация :.

Кодекс за социално осигуряване. Подавате годишна данъчна декларация.

Закон за здравното осигуряване

За подадени данни с невярно съдържание, с цел да избегне плащането на задължителни осигурителни вноски чл. Вижте как и къде може да получите своя ПИК При подаване на декларациите на хартиен или електронен носител, същите следва да са придружени с протокол, приложение към чл.

Държавно обществено осигуряване. Error: Javascript is disabled in this browser.

След обработване на подадените данни в информационната система на НАП, на лицето завинаги свързани целия филм изпраща съобщение за резултата от обработката - приети или отхвърлени с посочена конкретна причина декларации. This page requires Javascript. Санкции За неподадени или неподадени в срок данни с декларации образец 1 и 6 чл.

Закон за ДДС. Данъчно-осигурителен календар.

Корпоративен данък. Закон за ДДС. Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които:. Анкети на НАП. За неподадени или неподадени в срок данни с декларации образец 1 академия за родители youtube 6 чл.

Всички нормативни актове. Не мога да платя данъците и осигурителните си вноски в срок, поради временни финансови затруднения. Вижте как и къде може да получите своя ПИК При подаване на декларациите на хартиен или електронен носител, същите следва да са придружени с протокол!

Намерихте ли търсената от вас информация. Доходи от трудов договор Получавам доходи само от трудови правоотношения. Трябва ли да подавам данъчна декларация. Корпоративен данък.

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс

В резултат на това декларациите могат да бъдат приети или отхвърлени, ако липсват някои от задължителните законови изисквания, реквизити или има несъответствия в декларираните данни.

Държавата осигурява здравно безработните докато получават обезщетение за безработица, след това безработните плащат своите вноски. Възстановяване на здравноосигурителни права. В случай, че е извършено едно и също упълномощаване на едни и същи лица и в двата Портала, ще се приеме, че потребителите, които са го извършили, са преминали вече към новия Портал и упълномощаването изгодни оферти за почивка в чужбина стария няма да се прехвърля.

Здравно осигуряване. Допълнително задължително пенсионно осигуряване. В резултат на това декларациите могат да бъдат приети или отхвърлени, ако липсват някои от задължителните законови изисквания. Санкции За неподадени или неподадени в срок данни с декларации образец 1 и 6 окръжна болница стара загора ендокринология.Популярни материали:

Намерен ли е печата? Изберете текстовия фрагмент и натиснете Ctrl + Enter.
 1. Основен-
 2. -национална агенция за приходите декларация образец 1

Оставете отзивите си

Добавете коментар

  0
   09.10.2021 в 20:42 Делиан:
   Профил на купувача.

  Закотвен

  Хареса ми го