• Свържете се с насСвържете се с нас

Защитени растения и животни в национален парк централен балкан

Детайли
Създаден от: 05.09.2021
Автор: Милена
Прегледи: 969

Оценка:  5 / 5

Звездата е активна
 

От тях 10 вида и 2 подвида се срещат само в Централен Балкан и никъде другаде по света. Създадени са специализирани маршрути за конен и велосипеден туризъм, за наблюдение на специфична флора и фауна, за наблюдение на историческите и културни забележителности, разположени на територията на парка, и т. В нашата страна рисът се е срещал във всички стари планински и равнинни гори.

Тук има изградени множество живописни туристически маршрути и пътеки, водещи холова гарнитура втора ръка бургас малки уютни хижи. В националния парк най-добре е развит пешеходният туризъм. По билото на Средна Стара планина минава Главният вододел на България. Той е разположен в Средна Стара планина.

Усойницата е отровна змия, характерна за високите части на българските планини. Защитени по българското законодателство са 30 вида, сред които са нарцисовидната съсънка, благоевото бясно дърво, кръглолистната росянка, еделвайсът, жълтият планински крем, старопланинската иглика и др.

Рила Пирин Централен Балкан. От тях са особено редки, обитаваща защитена територия, а 29 вида обитават единствено Мъжки спортен екип пума Стара планина и никъде другаде по света, така че те да могат да се ползват от поколения наред.

Почивните бази са ведомствени и имат капацитет от над легла. Албум животни. Досега в Парка са установени около 2 вида и подвида растения? Тук се намира и най-голямата в Европа популация от кафява мечка .

В тях на едно място се намират скални образувания, отвесни скални стени и вековни горски масиви.

Добре дошли в един от най-живописните паркове на България!

От тези животни вида са обявени за редки в световен мащаб, 85 са с ареал на разпространение, ограничен в рамките на Балканския полуостров, а над 50 вида се срещат единствено на територията на България. Това е значителен брой и представлява основна част от всички такива растения в България.

Паркът предлага голямо разнообразие от долини, каньони и ждрела. Тук се намира и най-голямата враг номер едно никола петков Европа популация от кафява мечкаобиаваща защитена територия! В Парка са представени 6 растителни пояса, четири от които създават горска среда — пояс на сухоустойчиви и топлолюбиви дъбови гори, пояс на приспособени към умерени условия на овлажняване дъбови и габърови гори, буков пояс и иглолистен пояс.

Всички права запазени.

Тази зона е предназначена да възпира, ограничава или смекчава неблагоприятните човешки въздействия и последици от тях върху резерватите и културно-историческото наследство. Абонирам Споделете това Дял Препоръчвам. Голям брой от откритите предмети се съхранява в музея на народните занаяти в Троян. Резерватът е център за формиране на нови растителни видове. Почивните бази са ведомствени и имат капацитет от над легла.

Тук могат да се видят вида мъхове и вида гъби. Всички права запазени. Създадени са голям брой предпазни съоръжения, заслони, кътове за отдих, интерпретативни програми и др.

Тяхното събиране е любов на заем 79 епизод целия, ела, както за лични. По-голямата част от територията на Парка е покрита с вековни букови. Тук често се срещат видовете усойница и живороден гущер. Създадени са множество маршрути и туристически пътеки над км. Таралежът и къртицата са широко разпространени насекомоядни бозайници. За поддържането на условията за практикуване на летен и зимен туризъм тук се грижи парковата дирекция.

Открити са близо 30 вида и подвида безгръбначни животни, които се срещат единствено Средна Стара планина и никъде другаде на Земята. Най-добре представеният растителен пояс тук е поясът на буковите гори. По слънчевите и южните склонове на планината се срещат късокракият и кримският гущер, а по припечените скали — стенният гущер.

Сред най-разпространените са дъждовникът, дългокраката горска жаба, голямата крастава жаба. Времето по северните склонове на планината е резултат от особеностите на умерено-континенталната климатична област, а по южните — на преходно-континенталната климатична област.

Абонирам Коли втора ръка в германия това Дял Препоръчвам? По тази причина продължава усиленото му изучаване и в това направление!

В Европейските и Защитени растения и животни в национален парк централен балкан червени списъци са вписани видове като снежната полевкано и в цяла Европа. На основание чл? Паркът е обитаван от 14 вида влечуги.

В зависимост от условията и надморската височина в парка се срещат още цер, леска, наричани тук в повечето случаи пръскала, 17 вида дребни и 16 вида едри б. Най-променливи в метеорологично отношение са билата на планината на надморска височина над м.

Съдържание

Основните видове скалиот които е изградена основата на Националния парк са южнобългарски гранитипясъчници и кристалинни шисти. Тук често се срещат видовете усойница и живороден гущер. Характерни са високопланински видове като усойницата и живородният магнитни бури февруари 2021 година.

През последните десетилетия значително е намалена популацията на златка. В миналото техния брой е намалявал, поради неразумното поведение на човека. Открити са признаци, че на надморска височина над m в образуването на релефа на планината в миналото са участвали и ледници.Популярни материали:

Намерен ли е печата? Изберете текстовия фрагмент и натиснете Ctrl + Enter.
 1. Основен-
 2. -защитени растения и животни в национален парк централен балкан

Оставете отзивите си

Добавете коментар

  0
   09.09.2021 в 03:39 Фимка:
   Сред тях са около вида растения с лечебни свойства. От територията на планината извират голям брой от българските реки.

   11.09.2021 в 21:29 Рад:
   Албум животни. Сред срещащите се тук са и най-популярните в народната медицина видове като мащерка , жълт кантарион , малина , дива ягода , очанка , лечебно великденче , лечебна иглика и миши уши.

  Закотвен

  Хареса ми го