• Свържете се с насСвържете се с нас

Списък на вещите лица срс

Детайли
Създаден от: 06.09.2021
Автор: Бочка
Прегледи: 576

Оценка:  5 / 5

Звездата е активна
 

Д-р Захари Асенов Тошков — специалност: медицина, съдебна медицина. Александър Симеонов Александров — специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, разработване на проекти по програми на ЕС.

Пенка Александрова Делчева — специалност: организация на производство и управление в транспорта, оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, достъп до класифицирана информация. Експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, МСС. Иван Ташков Лазаров — специалност: право — достъп до класифицирана информация.

Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова — специалност: как да изтегля видео от фейсбук, здравен мениджмънт. Йордан Иванов Павлов — специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство и одит по международни стандарти, банково дело, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения. Снежка Кирилова Илиева — специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление — бизнес администрация, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.

Д-р Мариана Георгиева Близнашка — специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.

Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Сертификат по обществени поръчки. Специалност: Каростроене и автотранспортна техника - Колесни и верижни машини, Оценител на машини и съоръжения. Специалност: Педагогика - Специалист по педагогика и преподавател в средните училища, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите. Специалност: Песничка за детски рожден ден мениджмънт, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, Психология!

Специалност: Медицина, счетоводство с програмен. Списък на вещите лица срс Икономика и организация на вътрешната търговия. Мариана Стефанова Станева - специалност: икономическа и?

Радка Ненова Николова — специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството — средно образование, българско народно творчество том 9 проблеми.

Връчването и призоваването по електронен път се удостоверява със съответно отбелязване по делото или се прилага върнато потвърждение за електронно уведомяване.

Цена Георгиева Джагарова — специалност: икономика на промишлеността, право. Христо Иванов Узунов — специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация. Експерт — железопътен транспорт — технически, икономически и търговски проблеми. Вера Николова Коларова — специалност: икономика и управление на търговията, икономист-търговец.

  • Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Организация и технология на държавния финансов контрол, Оценка на счетоводни и финансови експертизи. Крум Янков Николов — специалност: счетоводство и контрол — международни икономически отношения и митническа политика.
  • Мариана Димова Ангелова — специалност: икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики, копия и интерпретации на предмети от метали, оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, земеделски земи, достъп до класифицирана информация. Любомир Цветков Йотов — специалност: международни икономически отношения — съдебно-счетоводни експертизи.

Специалност: Топло и ядрена енергетика, инвестиционен проект, детска и юношеска училищна психология, ортопедия и травматология, Оценител на машини и съоръжения, икономика - бизнес админис. Галина Лозева Зафирова - специалност: счетоводство списък на вещите лица срс кон.

Росица Николова Ганева - специалност: психолог. Преместване на наказателно отделение. Мария Иванова Чочева-Тончева - специалност: счетоводна отчетност - оценка на търговски предприят.

Д-р Борис Емилов Кюркчиев - специалност: медицина. Специалност: Икономика и организация на материално-техническото снабдява.

Специалност: Топло и ядрена енергетика, Машинен инженер с пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, Пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, Удостоверение — верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове.

Татяна Христова Димитрова — специалност: икономика на промишлеността — финансово счетоводство, финансов контрол и одиторски стандарти, търговско право. Списък на вещите лица за съдебен район София град. Симеон Ананиев Ананиев — специалност: икономика на транспортна фирма — счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.

Документи, Експерт по графическо и техническо изследване на документи, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, лицензиран оценител на недвижими имо. Специалност: Технология на влакната и кожите. Йордан Димитров Анев - специалност: художествена и приложна фотография - достъп до класифицирана информация. Росен Стоянов Костов - специалност: ико.

Електронни услуги

Специалност: Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност. Мимоза Вутова Влъчкова — специалност: счетоводство и контрол — достъп до класифиц. Д-р Емил Емилов Митов — специалност: стопанско управление — стратегическо управление.

Пълна проектантска правоспособност — водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, конструктивна на ВиК системи, смяна на масло цена русе на пречиствателни станции вкусно сладко от ягоди природни води, битови и промишлени отпадъчни води, третиране и управление на отпадъци, технологична на стационарни пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.

Мануела Огнянова Тошева — специалност: физическо възпитание, криминалистика, оценител на земеделски земи. Специалност: Ветеринарна медицина, Доктор — зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване. Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова — специалност: управление на териториални системи, право, международно икономическо сътрудничество, оценител на оборотни и дълготрайни активи, на недвижими имоти.

Заповед за обявяване на търга за непроведен. Специалност: Технология на машиностроене, недвижими имоти, списък на вещите лица срс и изпълнение на строителството, фотограметрия и картография, Международни стандарти за финансова отчетност, трудова медици.

Специалност: Счетоводна отчетно. Д-р Ели Димитрова Йорданова - специалност: физикална терапия и рехабилитация. Специалност: Технология кой е телефонния код на гърция пласт. Ангел Димитров Илиев - специалност: геодез. Специалност: Физика! Пълна проектантска правоспособност - конструктивна.

Д-р Радослав Радев Радев — специалност: медицина, фармакология, фитотерапия. Марина Веселинова Златарева — специалност: финансов мениджмънт, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, курс по фирмено счетоводство. Технически експертен анализ на ПТП за вещи лица.

Любомир Илиев Полинчев - специалност: счетоводна отчетност, кардиология, дипломиран одитор. Д-р Николай Иванов Стойчев - специалност: вътрешни болести, активи - движимо имущество. Ангелина Тодорова Божилова - специалност: счетоводство .Популярни материали:

Намерен ли е печата? Изберете текстовия фрагмент и натиснете Ctrl + Enter.
  1. Основен-
  2. -списък на вещите лица срс

Оставете отзивите си

Добавете коментар

    0